Kinderbijslag en tegemoetkoming
Cropped 2008 france 2016 stud sessioncircle

Kinderbijslag en tegemoetkoming

Kinderbijslag buiten Nederland

Als u verzekerd bent en uw kind gaat op uitwisseling in een land waarmee Nederland een verdrag heeft met afspraken over de controle op uitkeringen, dan ontvangt u geheel of gedeeltelijk kinderbijslag.


Ten minste de landen die lid zijn van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en de VS voldoen aan deze voorwaarde. In een aantal andere landen kunt u ook kinderbijslag krijgen, maar dan krijgt u vaak minder kinderbijslag. Het bedrag is dan aangepast aan het kostenniveau van het land waarin uw kind woont. Per land is vastgelegd hoeveel procent van het maximale bedrag aan kinderbijslag u kunt ontvangen.


U kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt voor geheel of gedeeltelijke kinderbijslag op deze site.


In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u dubbele kinderbijslag ontvangen, zie deze site voor de voorwaarden. YFU verstuurd een verklaring ten behoeve van de kinderbijslag zodra de gastouders en/of school bekend zijn.


Uitschrijving burgerlijke stand
Indien de uitwisseling langer dan 8 maanden duurt, dient uw kind uitgeschreven te worden bij de burgerlijke stand in uw woonplaats.


Leerplichtverklaring

Als uw kind nog geen 18 jaar is ten tijde van de uitwisseling zal toestemming moeten worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar die aan de school van uw kind toegewezen is. 


Wij stellen een verklaring op om aan te tonen dat uw kind gedurende de uitwisseling naar school gaat met een niveau vergelijkbaar als die waar uw kind in Nederland op school gaat. 


De leerplichtambtenaar kan uw kind voor de tijd van de uitwisseling ontheffing van de leerplicht verlenen.

NU INSCHRIJVEN