Hoe zijn onze prijzen opgebouwd?

Hoe zijn onze prijzen opgebouwd?

Gastgezinnen krijgen niet betaald (behalve in het VK en Canada) en voor de school is geen geld verschuldigd. Daarnaast draait YFU wereldwijd voornamelijk op vrijwilligers. Daarom krijgen wij vaak de vraag waar het geld naar toe gaat.

YFU heeft geen winstoogmerk en ontvangt geen subsidie. Alles wat wij doen staat in het teken van de scholier en het gastgezin en daar worden kosten voor gemaakt. Vrijwilligers krijgen niet betaald maar ontvangen wel een onkosten- en reiskostenvergoeding. 

Daarnaast kan niet alles door vrijwilligers gedaan worden. Met een kleine, betaalde staf zorgen we onder andere voor het informeren en begeleiden van studenten, overleg en contact met andere YFU-landen, werven, begeleiden en trainen van vrijwilligers en ontwikkelen van nieuwe programma's.

Ongeveer de helft van de deelnemersbijdrage wordt overgemaakt naar het gastland. Daar worden kampen en begeleiding van betaald. De uitsplitsing van de overige kosten vindt je in onderstaande grafiek.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht.

Cropped schijfdiagram