Hoe zijn onze prijzen opgebouwd?

Hoe zijn onze prijzen opgebouwd?

Gastgezinnen krijgen niet betaald en voor de school is geen geld verschuldigd. 

Daarnaast draait YFU wereldwijd voornamelijk op vrijwilligers. Daarom krijgen wij vaak de vraag hoe onze programmaprijzen precies zijn opgebouwd. 


Om mee te beginnen, YFU heeft geen winstoogmerk en ontvangt geen subsidie. 

Alles wat wij doen staat in het teken van de scholier en het gastgezin en daar worden kosten voor gemaakt. Vrijwilligers krijgen niet betaald maar ontvangen wel een onkosten- en reiskostenvergoeding. 


Daarnaast kan niet alles door vrijwilligers gedaan worden. Met een kleine, betaalde staf zorgen we onder andere voor o.a het informeren en begeleiden van studenten, overleg en contact met andere YFU-landen, werven, begeleiden en trainen van vrijwilligers en ontwikkelen van nieuwe programma's.

Deze kantoor- en vrijwilligerskosten vormen de helft van de deelnemersbijdrage.


Het restbedrag wordt overgemaakt naar het ontvangende land, waar je ook intensief begeleid wordt en kosten voor je worden gemaakt. Deze bedragen verschillen per land en per programma, vandaar dat ook de prijzen verschillen.

NU INSCHRIJVEN